Online Trends, Tips & Tricks

Wil je verandering? Een lesje in eenvoud [5 tips]

Projecten en veranderingen zijn in het bedrijfsleven vaak lekker onduidelijk en slaapverwekkend langdradig. Bij de start ga je nog met frisse moed en een kraakheldere planning aan de slag. Maar vaak al voor de eerste helft, zuig je hopeloos in de modder vast. En vergaderingen? Veel van deze verplichte zittingen hebben in het slechtste geval meer weg van de Japanse druppel-methode dan van een oplossend samenzijn. We hebben eenvoud nodig.

Overdreven? Misschien. Kan het makkelijker? Ja en dat hoeft helemaal geen moeilijk verhaal te zijn, verre van dat. Gelukkig vond Michiel van der Molen dat ook, hij maakte om die reden het prettige boekje Zet het op een bierviltje (aff.). Lekker klein, kort en krachtig. Kortom: het perfecte schrijfsel voor dit onderwerp.

Wil je verandering? Dan heb je vooral eenvoud nodig. Want: wat niet eenvoudig is, wordt niet begrepen. En: wat niet begrepen wordt, wordt niet gedaan.

Eenvoud is vaak kort van stof en past dus met gemak op een bierviltje. Michiel ontdekte de 5 wegen naar eenvoud.

1 – Ga terug naar het waarom

Heb je samen hetzelfde doel voor ogen, dan helpt dat mensen om met elkaar tot oplossingen te komen. Zorg daarom voor een gezamenlijk doel met de eerste weg naar eenvoud: ga terug naar het waarom.

Een overtuigend waarom laat zien dat het project bijdraagt aan een hoger doel, waarin zoveel mogelijk mensen zich kunnen vinden. Mensen die het waarom begrijpen, begrijpen de essentie van het project en kunnen beter meedenken én beslissingen over details nemen.

TIP: gebruik het waarom van je project als tegenwicht tegen de invloed van persoonlijke voorkeuren en deelbelangen.

2 – Neem zorgen serieus

Om terug te keren naar de eenvoud moeten de dingen in de eerste plaats zijn wat ze lijken te zijn. Het gaat erom dat ook de schaduwkanten van een project kunnen worden blootgelegd én besproken. Dan pas kun je op een realistische manier over het doel van een project praten. Dit is de tweede weg naar eenvoud: neem zorgen serieus.

Geef schaduwkanten dus goed de ruimte en denk eerst achteruit, voordat je meteen vooruit focust op het doel. Een dialoog van zorgen kun je best het tegenovergestelde noemen van een dialoog over het doel. Als ook het onwenselijke bespreekbaar is, ontstaat er ruimte om in alle nuance en openheid over het wenselijke te spreken.

3 – Stel duidelijke prioriteiten

Prioriteiten hebben pas nut als mensen ze toepassen. Het is daarom belangrijk dat mensen begrijpen waarom er prioriteiten gesteld zijn en waarom dat precies deze prioriteiten zijn. Dat inzicht bereik je het best door hen bij dit proces te betrekken. Dit is de derde weg naar eenvoud: stel duidelijke prioriteiten.

Het waarom en prioriteiten
Is je project gestart om marktaandeel te winnen, dan geef je omzet waarschijnlijk een hogere prioriteit dan kosten of medewerkerstevredenheid. Gaat het hier om een aantrekkelijke werkgever te worden, dan krijgt medewerkerstevredenheid waarschijnlijk een hogere prioriteit dan efficiency.

4 – Creëer eigenaarschap

Eigenaarschap is niet maakbaar. Maar je kunt het wel positief beïnvloeden. Dit is de vierde weg naar eenvoud: creëer eigenaarschap. Om te beginnen is het belangrijk dat mensen hun inbreng ervaren als een bijdrage aan een gezamenlijk hoger doel. Werk daarom eerst aan de gezamenlijke focus – een gedeeld waarom, een hoger doel – en help anderen zich hiermee te verbinden.

TIP: als je het verschil wil zien tussen een realistisch plan en een luchtkasteel, ga dan na of iemand bereid is de verantwoordelijkheid te nemen voor de realisatie van de uitkomst. En – niet onbelangrijk – een project is geen democratie: wie meer verantwoordelijkheid aanvaard, moet meer invloed hebben.

5 – Blijf communiceren over de bedoeling

Het is belangrijk dat iedereen precies begrijpt wat de bedoeling is. Door in je communicatie de focus te houden op de bedoeling van het project creëer je draagvlak en stel je mensen in staat om optimaal mee te denken en mee te werken in de gewenste richting. Dit is de vijfde weg naar eenvoud: blijf communiceren over de bedoeling.

Johan Cruijff zei het al:

Simpel voetballen is het moeilijkst

En zo is het maar net. Het lijkt alsof we tegenwoordig bewust alles telkens moeilijker maken – wat is dáár in hemelsnaam het ‘waarom’ van?

We hebben eenvoud nodig

Kortom: samen de eenvoud terugvinden werkt verbindend en motiverend. Als je iets écht begrijpt, voel je je veel verantwoordelijker om een eigen unieke bijdrage neer te leggen. Het is glashelder, we hebben eenvoud nodig. This is the way!


Source: Frankwatching
Wil je verandering? Een lesje in eenvoud [5 tips]