Author: admin

Wat vinden consumenten eerlijke marketing? [onderzoek]

Marketing gaat om verleiding, niet om misleiding. Waar leggen consumenten zelf de grens? Consumentenonderzoek en wetenschap over wat consumenten eerlijk en acceptabel vinden.

Marketeers brengen een boodschap en passen een heel scala aan technieken toe om de ontvanger –vaak een consument– te overtuigen en tot actie aan te zetten. Om effectief te zijn, moet de consument boodschap en afzender wel eerlijk en acceptabel vinden. In dit artikel vat ik (wetenschappelijke) onderzoeken samen over de reactie van consumenten op verschillen in bijvoorbeeld framing en pricing.

Welke marketingpraktijken vinden consumenten wel, en welke minder of niet acceptabel? Zulke inzichten kunnen marketeers helpen bij het bepalen van hun strategieën en om aan de juiste kant van de publieke perceptie te blijven.

Initiatieven AFM en ACM

Eerder schreef ik op Frankwatching over Het grijze gebied tussen online verleiding en misleiding. Voor een toezichthouder in een vrijemarkteconomie is verleiding in reclame en marketing prima. Maar misleiding is dat natuurlijk niet. De Autoriteit Financiële Markten (AFM, waar ik werk) let scherp op die scheidslijn voor (advies bij) financiële producten zoals hypotheken, leningen of beleggingen. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet toe op alle andere producten, zoals reizen, telefonie of energie.

Om bedrijven meer handvatten te geven, heeft de ACM in februari 2020 de Leidraad Bescherming online consument gepubliceerd. De AFM heeft gezegd dat deze ACM-leidraad naast bescherming voor de ‘online consument’ ook handvatten biedt voor financiële ondernemingen. De ACM timmert ook goed aan de weg om de uitgangspunten van de leidraad bij relevante doelgroepen zoals online marketeers te laten landen.

Bijvoorbeeld met blogposts (Consumenten verleiden of misleiden? Waar de grens ligt bij online beïnvloeding en Consumer protection in the online economy) en bijeenkomsten van de Data Driven Marketing Association (DDMA, Hoe bescherm je de consument tegen misleidende beïnvloedingstechnieken?).

Consumentenonderzoek

In mijn artikel uit 2019 beschreef ik enkele dilemma’s die ik bij een presentatie met de zaal besprak. Inmiddels hebben we enkele van die vragen ook voorgelegd aan een steekproef die representatief is voor de Nederlandse bevolking. Het betreft de najaarsmeting van de AFM Consumentenmonitor onder 605 respondenten. Wel goed te melden: het gaat hier steeds om intenties, we meten geen daadwerkelijk gedrag.

Idealiter (en in de praktijk) doen marketeers veldexperimenten zoals A/B-tests met echte klanten en echte beslissingen.

Voorbeeld: annuleringsverzekering

Bij de aanprijzing van een product of dienst is vaak meer aandacht voor de positieve kanten dan voor de negatieve aspecten. De AFM stelt dat reclames over beleggingsproducten een evenwichtig beeld moeten geven van de voor- en nadelen.

In het consumentenonderzoek deden we een experiment met een pop-up voor een annuleringsverzekering. Respondenten kregen willekeurig een van de vier versies te zien. De pop-up is een fictieve maar realistische advertentie, waarbij we de koopknop prominenter maakten en/of “ik neem het extra risico” toevoegden. De vraag luidde: stel dat u online een reis boekt. Tijdens het boekingsproces verschijnt de volgende pop-up. Hoe onacceptabel of acceptabel vindt u het dat deze pop-up getoond wordt?

 

Annuleringsverzekering

Gemiddeld vond iets minder dan de helft (45%) deze pop-up acceptabel. Hierbij maakte het geen verschil welke pop-up getoond werd. Dus de meest neutrale pop-up (geen kleur, geen risico, linker plaatje) wordt net zo acceptabel gevonden als de meest sturende versie (met kleur en risico-zin, rechterplaatje). Voor alle vier de versies geldt dat ruim één op de vijf (22%) de pop-up onacceptabel vindt, maar dit lijkt dus los te staan van de uiting zelf.

Voorbeeld: vliegticket

Een andere casus gaat over eerlijke prijzen. We gebruiken hier een voorbeeld met vliegtickets −terrein van de ACM− zodat de vraag makkelijker is uit te leggen aan de respondenten.

U ziet een advertentie met de tekst: “Vlieg naar Barcelona vanaf €30”. Stel dat er 1.000 stoelen beschikbaar zijn. Hoeveel van die 1.000 stoelen moeten er volgens u dan te koop zijn voor €30?

De grafiek hieronder geeft de gegeven antwoorden weer maar heeft uitleg nodig. Op de horizontale, x-as staat het aantal stoelen dat een respondent kon kiezen, tussen 1 en 1000. Op de verticale, y-as staat het cumulatieve percentage respondenten. Zo valt af te lezen dat 5 het goed vindt als slechts één van de 1000 stoelen €30 kost. De advertentie is dan door het woordje “vanaf” nog steeds feitelijk juist. Bijna een kwart van de Nederlanders (24%) vindt dat alle 1000 stoelen in dit voorbeeld €30 moeten kosten.

Gemiddeld voor de hele steekproef is het antwoord 535 stoelen. Waar de keuzeslider stond (bij 1, 500 of 1000) had hier geen significant effect op, hoewel mensen bij wie de slider helemaal links op 1 stond gemiddeld 495 stoelen kozen, tegen 550 stoelen voor mensen waar de keuzeslider helemaal rechts op 1000 stond bij het begin van de vraag.

Belangrijkste conclusie lijkt dat er nogal wat spreiding zit in de verwachtingen van consumenten als ze een “vanaf”-prijs lezen.

Vliegtuigstoel

Prijsdifferentiatie

De wetenschap heeft ook veel onderzoek gedaan naar de marketing-P van Prijs. Wat vinden consumenten eerlijk bij bijvoorbeeld prijsdiscriminatie, dus verschillende prijzen voor hetzelfde product of een prijs toegespitst op een persoon (personalised pricing)? Bedrijven lijken daar nog terughoudend mee te zijn omdat ze bang zijn voor hun reputatie of verlies van vertrouwen.

Despite its profitability, [Personalized dynamic] pricing provokes strong negative fairness perceptions, explaining why managers are reluctant to implement it – uit een wetenschappelijk artikel uit 2020

Een studie uit 2019 liet zien dat zo’n 75 procent van de consumenten prijsdifferentiatie oneerlijk vond. Zelfs van de consumenten die van de differentiatie profiteerden met een lagere prijs, vond zo’n 65 procent het nog steeds oneerlijk. Dit komt waarschijnlijk omdat ze zich kunnen voorstellen dat ze een volgende keer aan de verkeerde kant terechtkomen en dan juist een hogere prijs moeten betalen. Daarnaast is het nog maar de vraag of de consument inzicht heeft in hoe zijn of haar prijs zich verhoudt tot die van de buurman, want die prijs ziet hij of zij niet.

Het oordeel van consumenten over hoe eerlijk prijsverschillen zijn, wordt ook bepaald door de kenmerken waarop gedifferentieerd wordt. Zo vinden de meeste Nederlanders het niet eerlijk als de kleur van de auto mede bepaalt wat de premie voor de autoverzekering is. Prijsverschillen als gevolg van een veiling vinden ze bijvoorbeeld eerlijker dan verschillen in prijs door een andere verkoper of ander tijdstip.

In het algemeen vinden consumenten groepsdifferentiatie acceptabeler dan individuele differentiatie. Ook vinden consumenten prijsverschillen acceptabeler en eerlijker naarmate ze meer invloed denken te hebben op de bron van de differentiatie.

Transparantie als oplossing?

Een mogelijke oplossing lijkt meer transparantie. En vaak is prijstransparantie wettelijk verplicht. Alleen dat is dan de prijs voor jezelf, de consument kent niet de context of de prijs voor anderen.

Onderzoekers uit Leiden en Utrecht hebben onderzoek gedaan naar online personalised pricing. Een experimentele groep kreeg meer transparantie, de prijsdifferentiatie werd kenbaar gemaakt met een waarschuwing. De transparantie/extra informatie bleek een opdrijvend effect te hebben op de koopintentie, waardoor er mogelijk overconsumptie ontstaat. Een goede illustratie van het belang van het testen van de framing en effecten van transparantieverplichtingen:

Framing as a result of regulatory intervention may inadvertently appeal to consumers’ wishes, desires, and in the process of doing so, increase the likelihood of (over)spending

Dit onderschrijft de conclusies van een studie uit 2019 van de AFM en haar Australische evenknie. We concludeerden dat wettelijk verplichte informatie aan consumenten noodzakelijk is, maar lang niet altijd genoeg. Of onderzoek van de Europese Commissie uit 2018 waaruit bleek dat expliciete transparantie consumenten slechts beperkt hielp om personalisatie te herkennen. Uit datzelfde onderzoek bleek ook dat consumenten overschatten hoe vaak personalised pricing voorkomt.

Bakens voor moreel kompas

Daarom zijn beleidsregels en leidraden, zoals over informatieverstrekking van de AFM of online beïnvloeding van de ACM, goed om duidelijk(er) te maken wat wel en niet mag. Daarbinnen is nog voldoende ruimte voor de creatieve marketeer om zijn klanten te verleiden.

Zoals mijn collega Lars van de Ven blogde: “Kunnen we op voorhand bepalen wanneer beïnvloeding overgaat in misleiding? Dat denk ik niet, want er zal altijd een grijs gebied blijven bestaan. Daarom is een goed moreel kompas van de (financiële) aanbieder zo belangrijk”. Heldere bakens vanuit de toezichthouder maken het makkelijker om de juiste koers te varen met het morele kompas.

Uit de onderzoeken die ik beschrijf, kunnen we wel concluderen er geen one-size-fits-all is. Wat consumenten eerlijk en fair vinden, is divers. Wat acceptabel is voor de ene consument, is dat niet per se voor de andere consument. Het blijft daarom een uitdaging (en een vak) om in marketing een zo overtuigend mogelijke boodschap te brengen, zonder daarmee te veel mensen tegen de haren in te strijken. Deel vooral in de reacties (voorbeelden van) hoe jij met dit dilemma omgaat.


Source: Frankwatching
Wat vinden consumenten eerlijke marketing? [onderzoek]

10x populair: trendupdate communicatie, campagnekalenders & slimmer (thuis)werken

De zomer is in volle gang, en daarmee is er ook ruimte voor reflectie. Want hoe staat het met het communicatievak? Liggen we nog op dezelfde koers als aan het begin van het jaar? En wordt het tijd voor een nieuw marketingplan? Dit waren de populairste Frankwatching-artikelen van juli.

1. Communicatie komt in ander vaarwater – een update van de trends 2020

Eind vorig jaar beschreef Renata Verloop de communicatietrends voor 2020. En toen kwam corona. De crisis heeft impact op het vertrouwen in de overheid. En op de positie van communicatie in de organisatie. Tijd voor een update dus!

Zeilboot

2. 8 taalfouten die online advertenties om zeep helpen

Je advertenties verliezen kracht als er fouten in staan. Om ervoor te zorgen dat jouw online advertenties wél goed scoren, vind je in dit artikel acht taalkundige fouten waarmee je je advertentiecampagne om zeep helpt. Opletten dus!

advertenties fouten

3. 11 boeken die je deze zomer wil lezen [tips van de Frankwatching-community]

Zomer, vakantie, tijd voor een boek! Zoek je nog een paar titels om open te klappen op de camping? Spijker je kennis bij met de boeken die getipt worden door professionals uit de Frankwatching-community!

Boeken tips voor in de zomer
4. Campagnekalender: onmisbaar onderdeel voor je marketingstrategie [+ handig template]

Waarborg jouw marketingstrategie met een campagnekalender. Dan sta je nooit meer voor een verrassing en vullen alle disciplines elkaar mooi aan. In dit artikel vind je een handig template.

Campagnekalender
5. 10 emotionele en briljante filmpjes waarvan je niet merkt dat ze reclame zijn

Reclames saai? Niet als ze inspelen op de emotie. Dat is een van de succesvolste manieren om te adverteren. En dan heb je soms niet eens door dat het om reclame gaat.

reclame6. Heeft COVID-19 effect op het biermerk Corona? [onderzoek]

Wat denk jij: moet biermerk Corona van naam veranderen? We vroegen het in een poll, en de overgrote meerderheid vindt dat het merk haar naam moet behouden. Maar wat blijkt er uit het onderzoek? Dat lees je hier.

Corona bier op het strand.

7. Wat marketeers van jonge ouders kunnen leren

Danny Oosterveer werd in mei voor de tweede keer vader, en ontdekte dat marketeers en communicatieprofessionals veel zouden hebben aan de vaardigheden van jonge ouders. Zo verandert het gedrag van hun kinderen (klanten) continu, zonder aanwijsbare reden.

marketeers

8. 3 tips voor het maken van een nieuwsbrief

Een nieuwsbrief is één van de belangrijkste tools om klanten aan je te binden en je bedrijfsdoelen te realiseren. Maar voordat je start, is het handig om in de belangrijkste metrics te duiken.

nieuwsbrief e-mail envelop

9. Slimmer (thuis)werken: dé tips & trucs voor de zomer

Zoom-vermoeidheid, online brainstormsessies, verstoorde concentratie… Voel jij je ook wat vaker moe? Dat is niet zo gek, omdat er in deze tijd een stuk meer van ons brein wordt gevraagd. Hoe laat je dit in je vakantie écht los? Alle handige tips staan in dit artikel voor je op een rij.

summerread kokosnoten

10. In 4 stappen een sterk marketingplan

Marco Boone is van mening dat het schrijven van een marketingplan noodzakelijk is om succesvol te zijn en alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Al schrijf je een effectief en succesvol plan anno 2020 wel op een andere manier dan je wellicht ooit geleerd hebt.

Marketingplan maken

Ben je benieuwd naar de populairste artikelen van andere maanden? Hier vind je alle Top 10-artikelen.


Source: Frankwatching
10x populair: trendupdate communicatie, campagnekalenders & slimmer (thuis)werken

Social media: dé trends & tips voor de tweede helft van 2020

Werk en vakantie zijn dit jaar anders dan anders, maar hopelijk heb je je hoofd kunnen leegmaken en is het tijd om weer fris aan de slag te gaan met alle plannen voor na de zomer. We hebben de must-reads over social media voor je op een rij gezet, zodat je de tweede helft van het jaar goed kunt beginnen.

Trends én een update

Van welke trends dachten we vorig jaar dat ze 2020 zouden domineren op social media? Sjef Kerkhofs deelt elk jaar zijn voorspellingen, en dit jaar deed hij daar nog een schepje bovenop. Want door onder andere corona waren we toe aan een update. Zo bleek TikTok inderdaad de belangrijkste uitdager in het eerste halfjaar, en draaien platformen steeds meer richting publishing (en nieuws).

Maar er waren ook nieuwe ontwikkelingen die we nog niet voorzien hadden: we zien bijvoorbeeld een versnelde professionalisering en berusting rondom organisch bereik.

Op een rij:

social media

Onderzoek & modellen

Een creatieve campagne leidt tot awareness, bevordert de herinnering aan het merk, heeft een positief effect op de merkattitude en stimuleert zelfs de koopintentie. Belangrijk dus om hier aandacht aan te besteden bij de contentcreatie voor je campagnes. Uit welke drie dimensies creativiteit is opgebouwd en hoe je inhakers goed kunt gebruiken voor je socials, lees je in dit artikel.

Hoe zet je je volgers aan tot actie? Het Van Gogh Museum besloot het gedragsmodel Fogg Behavior Model in te zetten. Volgens het model kan er geen gedrag plaatsvinden zonder de juiste balans tussen motivation, ability (capaciteit) en prompts (triggers). Het Van Gogh Museum zet dit model met succes in op alle social kanalen, om hun volgers te bewegen.

Ken je de Social Media Roadmap al? Een handig hulpmiddel om te kijken waar je op dit moment staat met je socialmedia-marketing, en wat jouw volgende stap kan zijn.

Op een rij:

Even praktisch

Dan even over naar de praktische kant van contentcreatie: het overzicht van alle socialmedia-afmetingen. Want dezelfde afbeelding op verschillende socials knallen: dat werkt al tijden niet meer. Trouwens: zomaar dezelfde campagne op meerdere kanalen draaien is ook niet per se een goed idee. Om te bepalen welke kanalen je inzet voor je nieuwste campagnes, vind je in dit artikel een handig overzicht. Per leeftijdsgroep zit er immers nogal wat verschil in gebruik.

Nog iets wat je niet zomaar doet: posts online zetten zonder onderzoek te doen naar de beste plaatsingstijd. Dat kan betekenen dat je ook of juist ‘s avonds posts plaatst. Maar ben je dan als organisatie ook actief op social media? Het is goed om ook dan de interactie aan te gaan.

Op een rij:

social media onderzoek 2020

LinkedIn

Ook het organisch bereik van bedrijfspagina’s op LinkedIn loopt terug – ondanks een wereldwijde groei van LinkedIn-gebruik. Verder onderzoek onder met name Nederlandse bedrijfspagina’s laat echter zien dat dit vooral het geval is bij organisaties met veel volgers. Bij kleine bedrijven stijgt het bereik juist!

Authentieke content helpt je nog steeds om engagement te krijgen en relevant te zijn. En dan zou je zomaar eens een boost in bereik kunnen zien. Benieuwd naar andere trends en de nieuwe functionaliteiten van het eerste deel van 2020? Je leest ze hier.

Besluit je je toch meer te richten op betaalde campagnes, vergeet dan niet de LinkedIn Insight Tag te gebruiken. Het scriptje dat je op je website plaatst, helpt je strakke retargeting-campagnes op te zetten.

Stories horen inmiddels helemaal bij social media, dus LinkedIn kon niet achterblijven. Sinds half mei kun je als Nederlandse gebruiker ook Stories maken en bekijken. De meningen over het nut van deze feature zijn verdeeld. Heb jij het al geprobeerd?

Ben je persoonlijk ook veel bezig met LinkedIn? Dan kan het geen kwaad om regelmatig eens door je profiel te lopen. Past het nog bij hoe jij jezelf als professional ziet? Kan je intro scherper? En is je kopregel wel optimaal? In dit stukje tekst plaatsen veel mensen ofwel puur hun functie of een flinke lap tekst. Je kunt er veel uithalen, als je je maar bewust bent van de 4 don’ts uit het artikel.

Op een rij:

Iemand die nadenkt over zijn kopregel in LinkedIn.

Facebook

Hoe goed Facebook voor jouw organisatie werkt, is natuurlijk afhankelijk van de doelgroep waarop je je richt. Want met maandelijks 2 miljard actieve gebruikers, is het platform echt nog niet dood. En vergeet ook je eigen acties niet! Je kunt zelf nog steeds je best doen om je fans loyaal en actief te maken. Met deze 7 tips om betrokkenheid op Facebook te stimuleren, zonder dat het je geld kost. Krijg je geen genoeg van alle tips? Dan hebben we nog een aanvullend artikel met 8 tips voor engagement.

Het doel voor gemeenten op social media is helder: bereiken en betrekken van inwoners. Maar hoe vul je dit in als gemeente (en dus geen commerciële organisatie)? Er zijn 4 content-ingrediënten waarmee je direct aan de slag kunt.

Op een rij:

Inwoners bereiken: 4 tips voor gemeenten op social media

Instagram

De trend ‘Van mij naar wij’ was één van de 6 die Kim Stolk in januari voorspelde voor 2020. Protesteren, mensen bewust maken en samen met anderen een doel of belang nastreven. We zagen dit in de eerste maanden van het jaar al voorbij komen door de Black Lives Matter-beweging, waardoor veel mensen (vooral) op Instagram een gemeenschappelijk doel gingen nastreven.

Maar ook de andere grote ‘gebeurtenis’ van 2020, de pandemie, heeft impact op Instagram. Je zag de creatiefste initiatieven van ondernemers om zichtbaar te blijven en toch nog inkomsten te genereren of klanten te helpen.

Ben jij klaar voor een portie Insta-succes? Doe inspiratie op bij opvallende campagnes van onder andere Burger King en IKEA en leer van de populariteit van Bas Smit. Een tipje van de sluier: bedenk contentcategorieën. Nog een succesvol persoon op Insta is Chris Pelk, en dan vooral omdat hij populaire AR-filters maakt voor Instagram Stories.

Op een rij:

TikTok

De grote uitdager op socialmedia-gebied is TikTok. Twijfel je of het platform voor jouw bedrijf interessant kan zijn? Deze infographic kan je helpen een keuze te maken. Een video plaatsen op Instagram of Facebook is misschien iets meer gesneden koek voor je dan op TikTok. En daarom maakten we een video-rondleiding van de app en een handig stappenplan voor je eerste TikTok-video.

Accepteer cookies

Ben je het stadium van experimenteren al voorbij, dan is het tijd om even in het algoritme te duiken. Want als je weet hoe dat werkt, is dat de eerste stap naar zelf een groter bereik. Mijn collega (en TikTok-fan) Joy beschreef 5 factoren die je helpen om je bereik en betrokkenheid op TikTok te vergroten.

Belangrijk om niet te vergeten, is dat TikTok onder vuur ligt vanwege misbruik van gebruikersdata, spionage en censuur. Dat is nogal een lijst. Moederbedrijf Bytedance komt uit China en heeft zich dus aan de Chinese wetgeving te houden – die voorschrijft dat de overheid toegang heeft tot de gegevens. Wil je meer achtergronden over de verhoudingen tussen China en ‘het westen’ wat betreft social media, dan is dit artikel van Stratechery een aanrader.

Op een rij:

Advertising

De coronacrisis heeft ook invloed gehad op advertentiekosten. De prijzen lagen in mei bijna 50% lager dan dezelfde periode vorig jaar. Dat biedt kansen om nu goedkoop te ‘zaaien’ en top-of-mind te blijven bij je (potentiële) klanten.

Het creëren van de juiste campagne voor social is een continu proces. Voor het opzetten van experiment-gedreven optimalisaties voor je campagnes kun je het model KICK-IT gebruiken.

A/B-testen is een belangrijk onderdeel van optimalisatie. In dit artikel leer je hoe je dat doet op Facebook. En wil je advertising voor jezelf efficiënter en minder foutgevoelig maken, dan kun je dynamische URL-parameters voor UTM-tags gebruiken.

Als je meerdere fysieke vestigingen hebt, dan kan het opzetten van onlinemarketing-campagnes met geografische targeting een uitdaging zijn. Dit stappenplan helpt je ermee. Ben je juist van plan om je fysieke verkopen (ook) te verplaatsen naar online? Facebook & Instagram hebben sinds mei een laagdrempelige webshop-functie.

Op een rij:

Facebook Instagram Shops header

Meer lezen? we hebben ook must-reads over andere onderwerpen op een rij gezet:


Source: Frankwatching
Social media: dé trends & tips voor de tweede helft van 2020

Zo maak je jouw Instagram-account privacy-proof

Of je nou graag vakantiekiekjes deelt, je dagelijkse maaltijd showt, of het helemaal zakelijk houdt – je privacy op Instagram is niet altijd verzekerd. Zeker als je een openbaar profiel hebt, kunnen mensen alles volgen wat je doet op het platform. Maar ook als je profiel op privé staat, zijn er nog veel stappen die je kunt nemen om te zorgen dat jouw privacy gewaarborgd wordt. Hoe zorg je ervoor dat jouw Instagram-account helemaal privacy-proof wordt? In dit artikel deel ik alle handige tips met je.

Zet je account op ‘privé’

Als je een nieuw Instagram-profiel aanmaakt, zijn alle foto’s, video’s en Stories die je plaatst automatisch zichtbaar voor iedereen. Dat betekent dus dat ook mensen die jou niet volgen, je profiel kunnen zien. Als je zelf wil kunnen bepalen wie jouw content ziet, kun je je account op ‘privé’ zetten. Je krijgt dan van nieuwe volgers een volgverzoek, die je kunt accepteren of afwijzen. Je account privé maken doe je als volgt:

 • Ga naar je profiel en klik rechtsboven op het hamburgermenu
 • Klik onderaan op ‘Instellingen’
 • Ga naar ‘Privacy’ en dan naar ‘Accountprivacy’
 • Zet ‘Privéaccount’ aan

Instagram accountprivacy instellingen.

Volgers verwijderen

Let wel op: de mensen die jouw account al volgden, kunnen nog steeds alles zien. Als je accounts uit je volgers wil verwijderen, kun je dat (op een privé óf openbaar account) doen bij je volgerslijst, door achter de naam op ‘verwijderen’ te drukken.

Als je account op privé staat, moeten anderen je een volgverzoek sturen (die jij moet goedkeuren) om jou te kunnen volgen. Als ze je niet volgen, kunnen ze alleen je naam en je profielfoto bekijken.

Van bedrijfsaccount naar persoonlijk account

Je kunt je account alleen privé maken als je een persoonlijk account hebt. Als je een bedrijfsaccount hebt, kun je dit omzetten naar een persoonlijk account met de volgende stappen:

 • Ga naar ‘Instellingen’
 • Klik op ‘Account’
 • Klik helemaal onderaan op ‘Overschakelen naar een persoonlijk account’

Als je dit gedaan hebt, kun je daarna overschakelen naar een privéaccount.

Pas de instellingen van je Stories aan

Naast dat je je account op privé kunt zetten, zijn er nog andere opties om je privacy op Instagram te waarborgen. Je kunt bijvoorbeeld aan de slag gaan met de instellingen voor je Stories. Als je een Story plaatst, is deze op een openbaar account 24 uur lang voor iedereen zichtbaar. Dat zijn dus niet alleen jouw volgers, maar iedereen op Instagram. Zijn er mensen waarvan je niet wil dat ze je Stories zien? Dan kun je voor bepaalde personen je Story verbergen:

 • Ga weer naar ‘Instellingen’
 • Klik op ‘Privacy’ en dan op ‘Verhaal’
 • Ga naar ‘Verhaal verbergen voor’ en zoek op accounts
 • Klik achter de naam op ‘Verbergen’

Instagram stories verbergen.

Als je dit doet, geldt dit voor alle Stories die je plaatst. Ze kunnen dus geen foto’s en video’s in je Stories meer zien, maar kunnen ook niet meer naar je live video’s kijken.

Reageren op Stories

Je kunt ook zelf bepalen of mensen kunnen reageren op jouw Stories en deze kunnen delen in hun eigen story. Hiervoor ga je weer naar Privacy > Verhaal. Je kunt aangeven of je wil dat iedereen chatberichten kan sturen, alleen de mensen die jij zelf volgt, of helemaal niemand bij ‘Antwoorden op chatberichten toestaan’.

Iets naar beneden zie je het kopje ‘Delen’, waar je ‘Opnieuw delen in stories toestaan’ en ‘Delen toestaan’ aan of uit kunt zetten. Hiermee bepaal je of mensen jouw Story of Instagram-post kunnen delen in hun eigen Story, of via direct message (DM) met andere gebruikers.

Daarnaast kun je voor je Stories een lijst maken met beste vrienden. Ook dit doe je bij Privacy > Verhaal, waar je mensen kunt toevoegen aan de lijst. Nu kun je, als je een Story wil posten, klikken op het groene sterretje, waardoor alleen de mensen in deze lijst deze story kunnen zien.

De koppeling met Facebook of andere apps verwijderen

Het kan zijn dat je eerder apps zoals Facebook en Twitter hebt gekoppeld aan je Instagram-account, zodat je makkelijker je nieuwe posts kunt delen. Als je deze koppeling verwijdert, wordt er minder data uitgewisseld tussen de apps en blijft al je informatie alleen op Instagram staan. Om dit te doen ga je naar Instellingen > Account > Gekoppelde accounts. Zo kun je ook kijken welke andere apps er nog gekoppeld zijn aan je Instagram-account. Verwijder alle apps die je niet meer gebruikt.

Instagram gekoppelde accounts.

Als je altijd Stories deelt die op Instagram én Facebook te zien zijn, kun je dit ook uitzetten. Zo blijft je data dus weer in één app. Hiervoor ga je naar Instellingen > Privacy > Verhaal en klik je ‘je verhaal delen op Facebook’ uit.

Contactpersonen in Instagram

Ook kun je zorgen dat Instagram geen connectie kan maken naar je contactpersonen. Hiermee krijg je de accounts te zien van mensen waarvan je hun nummer in je telefoon hebt staan, als je bij je profiel op het hamburgermenu klikt en naar ‘Mensen ontdekken’ gaat. Om te zorgen dat dit uit staat, ga je naar Instellingen > Account > Contacten synchroniseren. Hier kun je ‘Contacten koppelen’ uitschakelen.

Mensen blokkeren

Wil je je account niet op privé zetten, maar toch zorgen dat bepaalde mensen je posts en verhalen niet kunnen zien? Dan kun je ervoor kiezen om gebruikers te blokkeren. Hiervoor ga je naar hun profiel, klik je op de drie puntjes rechts bovenin en klik je op ‘Blokkeren’.

Zij kunnen nu niks meer zien op jouw profiel. Maar bedenk wel dat een nieuw (nep)account snel gemaakt is, en iemand op deze manier de blokkering gemakkelijk kan omzeilen. Ook krijgen ze geen melding als je ze blokkeert, maar kunnen ze als ze jouw profiel bekijken wel zien dat er geen posts staan. Hierdoor kunnen ze wel afleiden dat ze geblokkeerd zijn. Dat ziet er voor hun dan zo uit:Instagram geblokkeerd.

Je kunt gebruikers ook ‘beperken’. Op deze manier wordt ongewenste interactie beperkt zonder dat je diegene hoeft te blokkeren of te ontvolgen. In plaats van dat je een DM rechtstreeks binnen krijgt, komt het nu binnen via je berichtverzoeken, waardoor de ander niet kan zien of je dit hebt gelezen of niet. Ook zien andere gebruikers het niet als deze persoon op jouw posts heeft gereageerd: alleen jij en de gebruiker zelf kunnen dit zien. Handig als iemand je lastigvalt, bijvoorbeeld.

Reacties op je post beperken

Daarnaast kun je ook bepaalde reacties op je posts beperken. Je kunt bepaalde personen, woorden of emoji’s namelijk blokkeren. Om dit te doen ga je naar Opties > Instellingen > Privacy > Opmerkingen, waar je ‘Handmatig filter’ in kunt schakelen. Zo kun je aangeven wat jij niet terug wil zien in de reacties onder je foto’s.

Maak automatisch taggen onmogelijk

Als iemand een foto plaatst waar je op staat en jou daarin tagt, komt deze op je profiel te staan. Als je naar Instellingen > Privacy > Tags gaat, kun je tags uitschakelen. Zo kunnen andere gebruikers jou niet meer in hun foto’s taggen. Ook kun je kiezen voor ‘Tags handmatig goedkeuren’, waardoor er eerst aan je gevraagd wordt of je deze foto op je profiel wil laten zien als je getagd wordt in een foto.Instagram tags

Suggesties voor vergelijkbare accounts uitschakelen

Je hebt ook vast weleens gezien dat, als je een nieuw account volgt, er nieuwe, vergelijkbare accounts aan je worden aangeraden. Als anderen nieuwe accounts volgen, kan jouw account hier ook bij zitten. Gebruikers die jou misschien niet kennen, komen zo op je account terecht. Hoe schakel je dit uit?

Dit kun je helaas niet doen op de app van Instagram, maar hiervoor moet je even naar de website. Log in op je account, en ga naar je profiel. Klik op ‘Profiel bewerken’, en dan zie je onderaan de pagina ‘Suggesties voor vergelijkbare accounts’ staan. Dit vierkantje kun je dan uitvinken. Nu kom je niet meer als suggestie bij anderen te staan.

Let op het delen van je locatie

Als je een bericht plaatst, kun je hierbij een locatie taggen. Heb je een leuk restaurantje bezocht, of ben je op het (naar jouw idee) witste strand op de wereld, en wil je dit maar al te graag delen? Dat kan, maar hou er wel rekening mee dat anderen dus kunnen zien waar je bent (en dat ze kunnen zien dat je níét thuis bent). Vind je dit geen fijn idee? Dan kun je het taggen van de locatie beter achterwege laten.

Stel tweestapsverificatie in

Om te zorgen dat hackers minder makkelijk je account in kunnen komen, kun je tweestapsverificatie inschakelen. Dit betekent dat je niet alleen inlogt met je gebruikersnaam of e-mail en wachtwoord, maar dat er bijvoorbeeld ook een sms’je met een code naar je telefoon wordt gestuurd. Om dit in te schakelen, ga je naar Instellingen > Beveiliging > Tweestapsverificatie. Zo kun je dit toevoegen als je inlogt op een nieuw apparaat om te zorgen dat je privacy gewaarborgd wordt en je account niet wordt gehackt.

Je kunt niet voorzichtig genoeg zijn, maar jouw Instagram-account is nu helemaal privacy-proof. Heb jij nog meer goede tips? Deel ze dan hieronder in de reacties.


Source: Frankwatching
Zo maak je jouw Instagram-account privacy-proof

Een app in de strijd tegen voedselverspilling

Wat voor initiatieven bestaan er om voedselverspilling tegen te gaan? Too Good To Go is een vanuit Denemarken overgewaaid concept. Via de app kun je bij lokale ondernemers een ‘Magic Box’ ophalen met producten die anders zouden zijn weggegooid. Van bakker tot supermarkt en van traiteur tot bierbrouwer. Minder verspilling en de ondernemer verdient er ook nog iets aan. Ik heb inmiddels al heel wat tassen opgehaald. Elke keer is het een verrassing wat je krijgt. En dat is ook het leuke eraan voor mij. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk?

Tijd voor een gesprek met Joost Rietveld, Managing Director bij Too Good To Go Nederland. In dit artikel bespreek ik op basis van eigen ervaring en de input van Joost, het concept, de uitdagingen en het succes.

Hoe werkt het?

Na het downloaden van de app, kun je op basis van je locatie (of door een plaats op te geven) deelnemende ondernemers zien met hun aanbod aan Magic Boxen. Too Good To Go verzamelt geen locatiegegevens (de app kan wel de locatiedata gebruiken), alleen noodzakelijke informatie om de factuur te versturen van de aankoop.

Als je voor € 4,99 een tas koopt, dan krijg je grofweg voor 15 euro aan producten. Wat het is, dat hangt van het aanbod af. Bij een bakker is het bijvoorbeeld een of twee (halve) broden en speciaal brood zoals bolletjes en croissants. Supermarkten hebben een gevarieerd aanbod met van alles en nog wat. Een van de supermarkten bij mij in de buurt heeft vaak (veel) vlees in het pakket, waar een gezin makkelijk drie dagen van kan eten. Het is niet zo dat het altijd een maaltijdpakket is. Je moet het vaak combineren met wat je al hebt of er nog bij koopt.

Het is van belang dat het ook nog echt op te eten moet zijn (dat wil zeggen op realistische wijze op te eten, dus binnen korte tijd). Natuurlijk kun je ook producten invriezen.

Brood en bolletjes van de bakker.

Een van de bakkers in de buurt die meedoet.

Tegenvallende tassen

Doordat het verrassingstassen zijn, kan het voorkomen dat de inhoud tegenvalt. Het kan zijn dat wat er in zit niet je smaak is. Maar het kan ook zijn dat de prijs-kwaliteitsverhouding minder is. Daarom kun je de tassen beoordelen door middel van sterren. Ook kun je aangeven of je nog eens van deze ondernemer een tas zou willen afnemen. Persoonlijk heb ik zelden dat de tas aan de mindere kant is. De foto’s van de bakker en de kaasboer bij dit artikel zijn meer regel dan uitzondering.

Hoe snel kan een ondernemer aanhaken?

Volgens Rietveld kan een ondernemer binnen 30 minuten op de app komen. Er is een formulier in de app en op de site om in contact te komen. Samen met de mensen van Too Good To Go wordt een pagina gemaakt en kan de ondernemer zijn/haar producten aanbieden. Het is wel van belang om te benadrukken dat dit om verspilling gaat, niet iets anders.

Via de site kunnen ondernemers inloggen op een portal waar ze tassen kunnen invoeren. Maar er is ook een ander proces en dat moet ook ingeregeld worden: dat is het verzamelen van de producten in de winkel voor in de tas. Een goede balans is van belang.

Too Good To Go neemt een marktconforme marge van de verkoop. De exacte percentage is niet bekend.

Het succes

In Nederland zijn er meer dan 1,7 miljoen gebruikers en zijn er meer dan 3 miljoen maaltijden / tassen gered. Op dit moment is er meer vraag dan aanbod. Het bedrijf werkt dus nu hard om door heel het land meer ondernemers aan te trekken. Er wordt op veel plekken nog zoveel eten onnodig weggegooid, dat de mogelijkheden enorm zijn.

Wat je ook ziet als je de app bekijkt, is dat bakkers, traiteurs en andere speciale aanbiedingen heel snel zijn uit verkocht, vaak binnen enkele minuten. Je krijgt tips om een Magic Box te bemachtigen, maar je kunt ze niet automatisch reserveren. Dat zou niet eerlijk zijn. Je moet dus zelf op het juiste moment de app gebruiken om een Magic Box te reserveren.

Magic bag van Too Good to Go.

Inhoud van de Magic Bag, waaronder vlees, pudding, yoghurt en aardappelschijfjes.

Een moeilijk verhaal

Hoewel iedereen denk ik wel voedselverspilling zonde vindt, is volgens Rietveld het in het begin een moeilijk verhaal om te verkopen. Het is een nieuw idee wat tijd nodig heeft om te landen bij bedrijven en ondernemers. Hoe kleiner de ondernemer, hoe sneller het gaat. Vaak zijn het franchise -ondernemers van bijvoorbeeld Albert Heijn die sneller beslissen dan de grootgrutter zelf. Ook kleine supermarkten zoals Marqt waren snel in hun besluitvorming. Rietveld verkocht in het begin een droom die nu echt een realiteit is.

Verbreding

Too Good To Go is bezig met verbreding door onder andere bedrijfsrestaurants aan het aanbod toe te voegen. Bijvoorbeeld alleen voor medewerkers van Unilever, omdat je vaak om in het bedrijfsrestaurant te komen door toegangspoortjes moet.

De coronacrisis & de aardappelberg

De aardappelen die normaal naar de horeca gaan, zijn met name voor patat bedoeld. Door het wegvallen van dat afzetkanaal door de coronacrisis, zat onder andere boer Paul Munsterman uit Nieuw-Vennep met een enorm overschot aardappels. Too Good To Go nam contact met hem op en overtuigde de boer dat het echt geen grap was. Ze hebben onder andere in Haarlem via de app circa 280 tassen met aardappels verkocht op een dag. Naast Haarlem waren er ook (en eerder) aardappelbergen in Amsterdam en Eindhoven, Lelystad, Utrecht, Rotterdam, Dreischor, Leeuwarden, Veghel, Almere en Wageningen. Aardappelen bij de boer halen.

Ondernemer aan zet

Zoals gezegd, de ondernemer stelt zelf de prijs vast, maar kan altijd bij Too Good To Go aankloppen voor advies. ‘De factor drie’ is soms best wel een uitdaging. Als een bakker 5 euro vraagt voor 15 euro aan gesneden brood, dan is dat is gewoonweg te veel brood. Ook bepaalt de ondernemer zelf de ophaaltijd die past bij de organisatie. Bij sommigen kun je de hele dag langskomen, maar anderen hebben een periode van 15 minuten waarin het moet worden opgehaald.

De ondernemers die ik sprak zijn positief over het concept. De combinatie van het voorkomen van voedselverspilling in combinatie met een klein beetje extra omzet valt goed. Zeker in coronatijd was het bijvoorbeeld bij de kaasboer Clara Maria een uitkomst. Ze hebben veel tassen kunnen afzetten.

Kaas van Clara Maria.

Kaas van Clara Maria

Andere initiatieven

Maar Too Good To Go is niet het enige platform of initiatief om voedselverspilling tegen te gaan. Onlangs was in de Greenquest van BNR Nieuwsradio een item over voedselverspilling. Hierin kwamen onder andere De Verspillingsfabriek en de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling aan de orde. Beide initiatieven zijn zinvol om zo min mogelijk verspilling te realiseren. Je luistert hier de uitzending terug.

De toekomst

Op dit moment zijn er zo’n 40 mensen aan het werk bij Too Good To Go in Nederland. Het is een onderdeel van de Deense organisatie. Er is nog steeds veel groei mogelijk (bijvoorbeeld door het aansluiten van een grote supermarktketen), maar ook in andere sectoren is voedselverspilling. Boeren kunnen zich natuurlijk aansluiten, maar het is dan altijd als extra kanaal. Neem als voorbeeld de aardappelboer, dat is een typisch product dat voor de industrie wordt geteeld.

Als het concept meer gebruikt gaat worden door consumenten, dan zijn er meer ondernemers nodig. Er is namelijk maar een beperkt aanbod. Iedere econoom zal zeggen dat schaarste goed is, maar het beperkt ook de groeimogelijkheden. Nu verwacht ik niet dat Too Good To Go per definitie een heel groot bedrijf zou willen worden. Ze vinden het voornamelijk belangrijk dat er een beweging tegen voedselverspilling op gang komt.


Source: Frankwatching
Een app in de strijd tegen voedselverspilling

De juiste klant blij maken met het ACTIE-model

Hoe verleidelijk is het? Je gewoon richten op het grootste marktsegment. Daar waar de meeste klanten zitten. Klinkt logisch, toch? Maar zal ik je iets vertellen: in dat segment zitten waarschijnlijk ook de meeste concurrenten. Iedereen probeert de grote (en de grote hoeveelheid) vissen te vangen. Wellicht is het slimmer je marketing-inspanningen te richten op de niche waarin de voor jou ideale klanten zitten. Als je dat doet, boek je betere resultaten.

Niches zijn namelijk veel winstgevender dan massamarkten – ook omdat er minder concurrentie is.

Het klinkt misschien als een luxeprobleem, alsof de klanten voor het oprapen liggen. Alsof de keuze aan jou als aanbieder is, wie je wil gaan bedienen. Zo mooi is het natuurlijk ook weer niet. Maar het gaat erom dat je duidelijk weet wie jouw ideale klant is. Dan kun je daar je benadering en aanbod optimaal op afstemmen. Zo bouw je aan een relatie die wederzijds vruchtbaar is. Een relatie waarin zowel je klant als jijzelf hun best zullen doen om lang en gelukkig samen te blijven. Het klinkt bijna sprookjesachtig – maar als je het ACTIE-plan volgt, kom je er in 5 stappen.

Klanten vinden die bij je passen, dat is de crux bij marketing – net als bij menselijke relaties.

ACTIE-plan om klanten gelukkig te maken

De letters van ACTIE-plan zijn niet zomaar gekozen. Met ACTIE geef ik de stappen aan die worden doorlopen:

A. Avatar maken

De avatar of persona is cruciaal. Ken je klant – weet aan wie je verkoopt. Een blik op de klantendatabase is een begin. Daar vind je jouw droomklanten: zij die het meest winstgevend of anderszins interessant zijn. Maar het gaat erom dat je de mensen achter die cijfers leert kennen. Je verkoopt immers aan mensen. Je wil een relatie opbouwen met mensen.

Persona makenDaarom pak je vervolgens de telefoon en ga je met ze in gesprek. Dat is dé manier om meer te weten te komen van jouw droomklanten.

 

 

 • Wat zijn de belangrijkste (demografische) kenmerken en interesses?
 • Met welke problematiek heeft hij of zij dagelijks te kampen?
 • Hoe informeert die ideale klant zich?
 • Via welke media?
 • Zijn er specifieke angsten of onzekerheden of anderzijds behoeften en ambities die de klant graag zou verwezenlijken?

Natuurlijk kun je ook aan de klant vragen om samen een kopje koffie te drinken om de soms wel diepgaande vragen te beantwoorden. Dan krijg je een completer beeld én een betere band.

C. Customer journey plannen

Nu je de eigenschappen en gevoeligheden kent van jouw ideale klant, kun je de route uitstippelen om hem of haar voor je te winnen. Dat proces bestaat uit een aantal fases: de customer journey. Of in het Nederlands: de klantenreis. Er zijn genoeg leuke voorbeelden van klantreizen, van IKEA tot Disney.

Alle wegen leiden naar ROME: Return On Marketing Effort.

Customer journeyTwee zaken zijn daarbij van belang. Ten eerste moeten al die inspanningen natuurlijk wel een doel hebben. Als marketeer ben je mede verantwoordelijk voor het resultaat. In dit geval komt moet de uitkomst zijn dat de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd. Je moet de relatie ontwikkelen. De klant moet stapjes gaan zetten om de uitgestippelde route af te leggen. Het gekozen pad maakt daarbij niet uit, zolang je er maar voor zorgt dat de weg naar ROME leidt: Return On Marketing Effort.

Het tweede belangrijke punt is dat Je moet begrijpen dat de klantreis een aantal haltes kent. Daarvan kun je er geen enkele overslaan. Als je in het echte leven ‘de ideale partner’ tegenkomt, vraag je meestal ook niet bij de eerste date of diegene met je wil trouwen. Stap voor stap opbouwen dus, door gedoceerd en beheerst het vertrouwen te winnen. Hoe je dat doet staat uitgelegd onder de volgende ACTIE-letters.

T. Transformatie inzetten

Klanten zijn manifest of latent altijd op zoek naar mogelijkheden om ergens beter van te worden. Niet iedereen wordt enthousiast van veranderingen. Maar als je duidelijk maakt wat het voordeel is van jouw dienst of product, maakt dat mensen wel gelukkig.

Transformatie klantOm die transformatie van ‘zoekende’ naar ‘tevreden’ klant, te laten slagen is het van belang om alle communicatie te focussen op de waarde die jouw aanbod voor de klant biedt. Praat of schrijf dus niet te veel over productkenmerken. Dat staat al in de factsheet.

Gebruik de aandacht die je van je klant krijgt liever om aan te tonen dat jouw oplossing hem of haar verder brengt en het geluk – of de winst – naar een hoger niveau zal tillen.

I. Informatie delen

Maar hoe doe je dat dan? De klant overtuigen dat jouw oplossing bijdraagt aan zijn geluk of winstgevendheid? Daarvoor maak je een content-marketingplan. Daarin staat per avatar beschreven – ja, je kunt er meerdere hebben gedefinieerd – welke informatie je op welk moment via welk kanaal aan de klant gaat geven. Het moet namelijk passen bij de fase van de reis die hij aan het afleggen is.

Informatie delen met klantenAls iemand vanuit Brussel naar Rome vertrekt, heeft het niet zoveel zin om na 10 kilometer al te roepen waar in Rome het best geparkeerd kan worden. Alles op zijn tijd. Daarom is een content-marketingplan, met de bijbehorende content kalender, belangrijk. Je hebt en houdt dan overzicht. Hier vind je meer uitleg en illustraties over contentmarketing.

E. Evaluaties doen

Als je hard aan het werk bent om klanten te vinden en te binden, is het natuurlijk belangrijk om te zien welke middelen en methodes het beste hebben gewerkt. Je kunt op basis daarvan je plan verder aanscherpen. Zo zorg je dat jouw kostbare communicatiemiddelen niet weglekken naar plaatsen waar ze geen functie hebben.

EvaluerenEen ander stuk van de evaluatie draait om de klant. Is hij of zij werkelijk blij met hetgeen jij biedt en vertelt? Helpt het die klant om de stappen te maken? Anderzijds is het ook goed om te beoordelen of die (niche)klant daadwerkelijk de waarde voor het bedrijf oplevert, waar vooraf op en mee gerekend was. Anders is een routewijziging – of een passagierswissel – alsnog aan te raden.

Maak het verschil in de niche

Door middel van het ACTIE-plan ga je dus zorgen dat je klantbenadering en -bewerking een stuk specifieker wordt. Niet per se richtend op een massamarkt, maar op een niche – waar de winstgevendheid over het algemeen hoger ligt.

Met deze aanpak ben je anders dan de anderen. Je gaat je onderscheiden van de concurrentie doordat jouw specifieke aanbod perfect aansluit op de door jouw uitgekozen klanten(groep). Het is, zoals het in de literatuur ook wordt genoemd een Blue Ocean Strategy. Kijken waar ruimte is op het speelveld, zonder dat je direct heel veel anderen hoeft te verdringen.

Vanuit de echte marketinggedachte helemaal logisch: Het draait er om dat de klantbehoeften optimaal worden bevredigd. Dat levert loyaliteit en daardoor nog betere resultaten op. Dat wil toch iedereen…?


Source: Frankwatching
De juiste klant blij maken met het ACTIE-model

Contentmarketing in 2020: waar staat het vakgebied? [expert round-up]

Waar staan we met contentmarketing? Komen de voorspellingen die begin dit jaar zijn gedaan een beetje uit? Ik sprak met dé experts op het gebied van contentmarketing over waar we nu staan én zij nemen geen blad voor de mond: er is nog flink wat werk aan de winkel…

Contentmarketing: integreren met andere marketingelementen

Carlijn Postma is oprichter van contentmarketingbureau The Post, auteur van het boek Bingemarketing en veelgevraagd spreker. Ze hoopte dat contentmarketing dit jaar nog professioneler zou worden.

“Contentmarketing moet nog veel meer geïntegreerd worden met andere marketingelementen. Nu worden reclamebureaus ingehuurd voor campagnes en die worden apart gebriefd, net als de social- en contentbureaus. In de ideale wereld zitten alle creatieven op één niveau, zodat je ook echt een geheel krijgt. Je hebt één verhaallijn nodig waarop je alle communicatie en uitingen baseert. Bedrijven moeten gaan seriedenken. Als je de content van je merk als een serie ziet kun je namelijk pas echt een goed verhaal gaan vertellen.”

Corona, iets goeds voor contentmarketing

Toch lukt dit bij veel bedrijven en merken nog niet. “Als ik mijn visie deel, hoor ik vaak dat het heel logisch is, maar toch zie ik het in de praktijk niet vaak genoeg terug. Door corona worden bedrijven nu wel gedwongen om hun (marketing)standaarden te herzien. De eerste paar weken van de crisis trapten veel bedrijven op de rem, want wat gaat er allemaal gebeuren? We moeten efficiënt met budgetten omgaan. Daar heb je een geïntegreerde aanpak voor nodig.”

“Corona is dus wel bezig om iets goeds op te leveren voor contentmarketing. Bedrijven gaan nu écht nadenken over waar ze voor staan, wat hun belangrijkste boodschap is en of dat eigenlijk wel klopt met wat ze naar buiten brengen.”

Leren van de makers van films en series

Ondanks dat er nu wel een verschuiving plaatsvindt, is er nog heel veel te winnen op het gebied van contentmarketing. “Bedrijven kunnen nog veel meer leren van de makers van films en series en hoe zij met verhalen publiek aan zich weten te binden. Zo kunnen we de kennis en creativiteit die de makers van series al jarenlang inzetten, veel meer naar marketing trekken.”

“De eerste stap die je hier als bedrijf in kan zetten is door een showrunner te benoemen, dat is vaak de marketing director, iemand die het merkverhaal bedenkt en het team van schrijvers en bureaus aanstuurt vanuit één gedachte.”

Contentcampagnes met een creatieve en conceptuele insteek

Jomas Vandroemme is Chief Content Strategist bij Com&Co en hij heeft juist hooggespannen verwachtingen van het contentmarketingvak dit jaar.

“Content wordt creatiever en is minder gericht op kwantiteit, meer op kwaliteit. Die trend was al een tijdje ingezet, maar we merkten het begin dit jaar ook echt bij onze klanten: we mochten steeds meer contentcampagnes doen, waarbij de creatieve en conceptuele insteek primeerde.”

laptop

Contentmarketingbureaus meerwaarde voor bedrijven in crisis

Vandroemme ziet wel net als Postma dat corona een positieve invloed heeft op contentmarketing. “Je ziet in België dat het de contentmarketingbureaus zijn die tijdens de crisis hun hoofd boven water konden houden. Sommigen deden het zelfs beter dan gewoonlijk. Zij konden de grootste meerwaarde voor bedrijven in de crisis creëren. Met goede content bouw je een band op met je publiek. En dat publiek is belangrijker dan ooit tevoren.”

In de nasleep van de eerste coronagolf zien we wel dat er wat gas wordt teruggenomen als het over innovatieve content gaat. “Contentmarketing heeft zijn waarde bewezen, maar extreem vernieuwende campagnes blijven voorlopig uit. Misschien spelen bedrijven de komende maanden nog wat op veilig.”

Ondanks dat is de kans wel groot dat de markt gaat opleven. “In België zullen ongetwijfeld meer bureaus hun pijlen op contentmarketing richten. Het is een stabiele markt gebleken. Aan de andere kant gaan hopelijk nog meer bedrijven de waarde van contentmarketing inzien. Dus meer aanbieders en meer vraag. De markt gaat écht opleven, dat is natuurlijk heel positief voor het vak.”

Contentpartnerships

Vandroemme hoopt ook dat bedrijven meer gaan samenwerken. “Samen bereik je een groter publiek. We zien het in België al heel langzamerhand gebeuren: bedrijven die contentpartnerships aangaan of samen een contentplatform oprichten. Het is heel verstandig om je marketingbudget hierin te steken, want het gaat je veel meer opleveren dan losse campagnes.” (Hospes gaat hier zo op door kan ik vast verklappen!)

Contentmarketing: te vaak inwisselbare campagnes

Cor Hospes is de Nederlandse specialist op het gebied van contentmarketing en storytelling. Hij vindt dat we nog steeds van de éne naar de andere hype gaan en de basis van contentmarketing vergeten.

“Iedereen roept en brult maar, terwijl de basis van contentmarketing nog steeds niet op orde is. Veel bedrijven vullen het begrip op hun eigen manier in. Ook draait contentmarketing binnen bedrijven te vaak om inwisselbare campagnes en andere kortetermijnacties. Gericht op een zo breed mogelijke doelgroep die alleen bestaat op Excel-sheets. Daarom gaat het vaak fout.”

Betekenisvolle en merkonderscheidende verhalen

Bedrijven, groot en klein, weten wel dat ze goede content nodig hebben om te overleven, maar hebben geen benul hoe ze dat moeten aanpakken. “Content en contentmarketing start vanuit het DNA van je bedrijf. Bij de vraag wie ben ik, en wat wil ik betekenen voor de wereld? Als je dat verhaal kent, ga je naar stap twee: wie is je publiek, en wat wil je publiek nou eigenlijk echt? Hoe kun je hun leven verrijken en veraangenamen. Wat zijn hun wensen, dromen, angsten en geheimen. Breng dat in kaart. Daar kom je maar op één manier achter: praat met ze. Veel bedrijven en merken willen er nog steeds voor iedereen zijn. Iedereen is niemand. Maak een keuze.”

“Dat maakt het voor marketing lastig. Daar zijn ze niet opgeleid om betekenisvolle en merkonderscheidende verhalen voor een scherp afgebakend publiek te vertellen, laat staan dat ze die goed kunnen beoordelen. Campagnes voor de massa kennen ze wel, en lekker zenden via je socials, maar dat heeft allemaal niks met contentmarketing te maken. Dat vraagt niet om campagnes, maar om een cultuur.”

“Als binnen een organisatie geen liefde bestaat voor het vertellen van verhalen, wanneer een CMO of CEO zich niet aan contentmarketing wil committeren, dan blijft het steken op losseflodder niveau.”

Interne communicatie gaat een vlucht nemen

Net als Vandroemme en Postma, merkt Hospes op dat corona zorgt dat bedrijven wel echt op zoek moeten gaan naar wie ze zijn. “We werken ineens niet meer allemaal op kantoor, dus interne communicatie gaat een vlucht nemen. Als bedrijf wil je je mensen wel aan je binden. Waarvoor doen we het? Delen en voelen we nog dezelfde? Daar heb je een goed merkverhaal voor nodig. Anders raak je je medewerkers kwijt.”

“Bedrijven hebben tijdens de lockdown gemerkt dat wat ze vertellen vaak niet klopt met wie ze zijn en waar ze voor staan. Buiten winnen is binnen beginnen.”

Digitaal clubhuis voor fans

Marketingbudgetten gaan in januari écht een knauw krijgen. “Daarom moet je als bedrijf je medewerkers en eigen fans gaan inzetten, ze gaan fungeren als het verlengde van je marketingafdeling. Bedrijven zien ook dat de kracht van socials zijn uitgewerkt. Ze willen weer rechtstreeks -zonder de tussenkomst van big tech-bedrijven- met hun fans communiceren. Daarom starten ze een eigen platform. Een digitaal clubhuis voor hun fans. Een eigen kanaal voor het consistent publiceren van verhalen met een redactionele formule en merkonderscheidend gezicht. Het is de manier om te bouwen aan een loyaal en betrouwbaar publiek.”

Dus volgens de experts is er nog veel werk aan de winkel, maar alle drie zien ze wel al een lichte verschuiving de goede kant op, helaas dankzij corona. Bedrijven gaan steeds meer aan de slag met hun merkverhaal en komen er nu achter dat het vaak niet klopt met wat ze naar buiten brengen. Verder gaan contentplatforms volgens Vandroemme en Hospes een grotere rol krijgen en dat vind ook ik een positieve ontwikkeling.

Ik ben wat minder sceptisch, maar erken wel dat bedrijven nog veel meer uit contentmarketing kunnen halen. Wat daarvoor nodig is? Een CMO of CEO die het vak contentmarketing serieus neemt en zorgt dat de resources:  professionals (verhalenmakers), budget en tijd vrijkomen om het grootst aan te pakken en goed in de organisatie te integreren, aan de binnen- en buitenkant.

En ik ben enorme fan van contentpartnerships, dus hoop net als Vandroemme dat we daar de komende tijd nog veel meer van gaan zien. Je wordt er alleen maar creatiever van als je samenwerkt, bereikt een veel groter en vaak nieuw publiek en kunt de kosten delen, zodat je het veel beter kan aanpakken.

Heel benieuwd naar jouw mening over waar we nu staan met contentmarketing. Welke ontwikkeling de komende maanden het belangrijkste gaat worden in jouw ogen?


Source: Frankwatching
Contentmarketing in 2020: waar staat het vakgebied? [expert round-up]

Retargeting op LinkedIn: zo benut je de nieuwe opties

Twee nieuwe opties in de LinkedIn Campaign Manager maken het mogelijk om advertenties specifieker te targeten. Wat houden deze advertentie-mogelijkheden in voor jou als adverteerder? In dit artikel heb ik het voor je op een rij gezet.

LinkedIn introduceert twee nieuwe retargeting opties, als uitbreiding op de huidige opties. Namelijk: retargeting op basis van kijkgedrag van een video-advertentie en interactie met een leadgeneratieformulier (Lead Gen Form).

Eerste uitbreiding: retargeting op basis van kijkgedrag

LinkedIn maakt het mogelijk om leden specifiek te retargeten, gebaseerd op het kijkgedrag van een video-advertentie. Je kunt een retargeting-advertentie tonen aan een groep leden die 25%, 50%, 75% of 97% van je video-advertentie heeft bekeken. Daarnaast kun je targeten op wanneer deze interactie met de video-advertentie heeft plaatsgevonden. LinkedIn geeft je keuze uit 30, 60, 90, 180 en 365 dagen in het verleden. Belangrijk om te weten, is dat de doelgroep minimaal 300 leden moet hebben om te gebruiken in de campagne-targeting.

Hoe maak je een video retargeting campagne aan? Ik leg het uit in twee eenvoudige stappen.

Stap 1. Maak je retargeting-doelgroep aan

Allereerst is het noodzakelijk om een doelgroep aan te maken die je wil retargeten met je campagne. Vanaf de tab ‘Account Assets’ in de Campaign Manager kies je ‘Gematchte doelgroepen’.

Functie gematchte doelgroep LinkedIn

Hier zie je, indien van toepassing, een lijst van eerder gebruikte retargeting-doelgroepen.

Vervolgens klik je op ‘Doelgroep maken’ en kies je de onder de optie ‘Opnieuw getarget door’ voor ‘Video’.

Doelgroep maken LinkedIn

Je krijgt dan het onderstaande beeld te zien. Hier kun je onder andere je nieuwe doelgroep een naam geven.

Retargeting doelgroep LinkedIn aanmaken

Selecteer het kijkgedrag in percentages (ten minste 25%, 50%, 75% of 97%) van de video-advertentie.

Kijkgedrag video advertentie

Kies daarna het aantal dagen in het verleden wanneer de leden interactie hebben gehad met de video-advertentie.

Dagen in het verleden interactie video linkedin

Ook selecteer je de videocampagne(s) op basis waarvan de retargeting -doelgroep aangemaakt moet worden. In dit voorbeeld zijn de campagnes onherkenbaar gemaakt. Vervolgens kies je ‘Maken’.

LinkedIn videocampagne selecteren

Je videoretargeting-doelgroep is nu toegevoegd aan je lijst met ‘Gematchte doelgroepen’. Je ziet een indicatie van de grootte van de doelgroep. Leden worden nu automatisch door LinkedIn gematcht op basis van hun betrokkenheid met de video-advertentie, het tijdsbestek en de geselecteerde campagnes.

Stap 2. Bouw de retargeting-campagne op

Nu je de doelgroep hebt opgebouwd, moet je de retargetingcampagne(s) opstellen. Je maakt de campagne op door allereerst het doel van de campagne, locatie en profieltaal te kiezen. Vervolgens kies je bij ‘Doelgroep’ voor de optie ‘Gematchte doelgroepen’ en hier kies je voor de optie ‘Video’.

Retargeting doelgroep selecteren LinkedIn campagne

Als je hierop klikt, verschijnen jouw retargeting-doelgroepen gebaseerd op het kijkgedrag van je video-advertenties. Je kiest de gewenste retargeting doelgroep en gaat verder met het opbouwen van je campagne.

Waarom een uitbreiding van de videoretargeting-opties?

LinkedIn geeft aan dat zij een uitbreiding van de huidige retargeting-opties introduceren om jou als adverteerder te helpen met het bereiken van LinkedIn-leden die interesse tonen in jouw bedrijf. Deze interesse laten leden blijken door bijvoorbeeld een video-advertentie te bekijken of een leadgeneratieformulier aan te klikken en wellicht te versturen. Het uitbreiden van deze functies heeft als doel om de betrokkenheid tussen adverteerder en LinkedIn-lid te vergroten, aldus LinkedIn.

Voordeel: extra contactmoment

Door het inzetten van een retargeting-advertentie op basis van kijkgedrag, creëer je één of meerdere extra contactmoment(en) in het aankoopproces. Hoeveel extra contactmomenten je creëert, is natuurlijk afhankelijk van je campagne-instellingen. Door deze extra contactmomenten vergroot je zowel je online zichtbaarheid als de naamsbekendheid.

Voordeel: heel relevante doelgroep

Daarnaast bereik je met deze retargeting-opties een heel relevante doelgroep. De targeting van deze campagne is immers zo ingesteld dat je een doelgroep bereikt die door het bekijken van een eerdere video-advertentie heeft aangetoond interesse te hebben in jouw product of dienst. Het zien van de retargetingvideo-advertentie kan een potentiële klant nét dat extra duwtje in de rug geven om naar je website te gaan en wellicht wel over te gaan tot een aankoop.

Door het indelen van je retargeting-doelgroep op basis van hun kijkgedrag (variërend van 25% tot 97%), kun je separate retargetingcampagnes aanmaken. Op basis van het kijkgedrag kun je de boodschap in de advertentie hierop aansluiten. Iemand die slechts 25% van jouw video-advertentie heeft bekeken, weet waarschijnlijk nog niet veel over jouw product of dienst. Iemand die de video voor 75% of meer heeft bekeken maar daarna geen actie heeft ondernomen, is al meer bekend met jouw product of dienst. Wellicht heeft deze persoon nog twijfels of mist hij of zij informatie. Door op basis van het kijkgedrag verschillende retargeting-boodschappen op te stellen, wordt jouw advertentie ineens wel heel relevant voor de doelgroep.

Voorbeeld video-advertentie

Voorbeeld van een video-advertentie op LinkedIn.

Tweede uitbreiding: interesse omzetten in een conversie door een leadgeneratieformulier

Marketingprofessionals zullen dit probleem wel herkennen. Niet iedere potentiële klant zal na het openen of versturen van een leadgeneratieformulier direct overgaan tot een conversie. Afhankelijk van de branche waarin je actief bent, varieert de duur van het aankoopproces. Door de retargeting-uitbreiding kun je personen die via LinkedIn een Lead Generation Form hebben geopend of ingediend, opnieuw benaderen. Op die manier bouw je dus een extra contactmoment op in het aankoopproces. Leden van LinkedIn worden door een advertentie nogmaals herinnerd aan jouw aangeboden dienst of product.

Opbouwen retargeting-campagne door een leadgeneratieformulier

Het opbouwen van een retargeting-campagne via LinkedIn op basis van een leadgeneratieformulier werkt bijna hetzelfde als de interactie met een video.

 • Je maakt allereerst een doelgroep aan die je wil retargeten met je campagne.
 • Vanaf de tab ‘Account Assets’ kies je ‘Gematchte doelgroepen’. Hier zie je eventueel een lijst verschijnen van eerder gebruikte retargeting-doelgroepen.
 • Vervolgens klik je op ‘Doelgroep maken’ en kies je de onder de optie ‘Opnieuw getarget door’ voor ‘Leadformulier’.
 • Hier kun je je nieuwe doelgroep een naam geven.
 • Selecteer welke interactie de leden zijn aangegaan. Je hebt keuze uit het leadformulier openen (inclusief ingediende formulieren) of de personen die het formulier hebben ingediend.
 • Je bepaalt vervolgens het tijdsbestek waarin de interactie heeft plaatsgevonden. Met keuze uit interactie tussen 30 tot 365 dagen in het verleden.
 • Ook selecteer je de leadformulier-campagne(s) op basis waarvan de retargeting-doelgroep aangemaakt moet worden.
 • Vervolgens kies je ‘Maken’.

Je retargeting-doelgroep op basis van een leadformulier is nu toegevoegd aan je lijst met ‘Gematchte doelgroepen’. Je ziet een indicatie van de grootte van de doelgroep.

Na het aanmaken van je doelgroep, kun je de retargeting-campagne opstellen. Bij de optie ‘Doelgroep’ kies je voor de optie ‘Gematchte doelgroepen’. Hier kies je voor de optie ‘Leadformulier’ en dan verschijnen jouw retargeting-doelgroepen gebaseerd op de interactie met je leadformulieren. Je kiest de gewenste retargeting-doelgroep en gaat verder met het opbouwen van je campagne.

Update LinkedIn Audience Network

Maar dat is nog niet alles. Want naast de nieuwe retargeting-functies heeft LinkedIn een aanpassing aan het Audience Network doorgevoerd. Door deze aanpassing is het voor adverteerders eenvoudiger om campagnes uit te rollen op third-party apps en websites. Daarnaast is het mogelijk om advertenties op bepaalde categorieën mobiele apps en sites uit te sluiten. Dit moet voorkomen dat er een mismatch voorkomt tussen de inhoud van de advertenties en de inhoud van de website waarop de advertentie wordt getoond.

LinkedIn Audience Network update

Je vindt deze optie bij de campagne-instellingen onder ‘Plaatsing’.

This update sounds great LinkedIn! Ik ben benieuwd of je al aan de slag bent gegaan met de allernieuwste retargeting-mogelijkheden op LinkedIn. Ook ben ik benieuwd wat je bevindingen zijn. Laat het weten in de reacties!


Source: Frankwatching
Retargeting op LinkedIn: zo benut je de nieuwe opties

Hoe de lockdown klantreizen blijvend heeft veranderd

Heb je je wel eens afgevraagd wat er gaat gebeuren met maaltijdbox-services als de crisis voorbij is? Misschien werk je wel in de branche, kijk je naar toekomstige mogelijkheden of ben je gewoon nieuwsgierig naar het effect van de intelligente lockdown. In dit artikel ga ik dieper in op de langetermijneffecten van de pandemie op de maaltijdbox-services.

Een maaltijdbox-service is een foodservice-bedrijfsmodel gebaseerd op abonnementen. De service stuurt zijn abonnees geportioneerde (en soms al voorbereide) ingrediënten en recepten om de maaltijden thuis te kunnen bereiden. Er wordt een flinke groei verwacht in de branche: in 2025 zal de wereldwijde markt €7,83 miljard waard zijn. De services kosten tussen de €8 en €12 per maaltijd (exclusief bezorgkosten).

Wat zijn de voordelen van de services?

Bij gebruik van de maaltijdbox-services hoeft de consument niet meer heen en weer te reizen naar de supermarkt (wat ook kosten scheelt). Daarnaast is er minder sprake van voedselverspilling. Na de pandemie zullen consumenten meer gericht zijn op hun gezondheid en plekken die drukbezocht zijn, zoals de supermarkt, willen vermijden. Maaltijdbox-services bieden hierin een uitkomst.

We verwachten dat het consumentengedrag verandert door de coronacrisis. Dit is omdat er onder consumenten een sterke gemakzucht merkbaar is, en door contactloos bezorgen wordt hieraan voldaan. De maaltijdbox-services kunnen rekening houden met deze wensen. Veel andere bezorgservices zijn ook al bezig met contactloos betalen en bezorgen. De trend van contactloos werken is deels een resultaat van de pandemie en de gevolgen daarvan voor de gezondheid.

Wat deze services ook als kans kunnen zien, is dat veel mensen geen kookinspiratie hebben en geen energie hebben om recepten op te zoeken en hiervoor de voorbereidingen te treffen. De maaltijdbox-services hebben dit gat in de markt opgemerkt. Ze vullen het door makkelijk te volgen recepten op te sturen met alle benodigde ingrediënten. Er is dus geen sprake van voedselverspilling, omdat er idealiter geen ingrediënten bij zitten die niet gebruikt worden.

Wat was de typische consument vóór corona?

Voor de pandemie werden vooral klanten getarget die geen kookinspiratie hadden en hier niet te veel moeite voor wilden doen. Daarnaast waren het ook:

 • ouders die minder tijd in de keuken willen doorbrengen en méér tijd met hun familie
 • professionals die lange en drukke dagen hebben en niet te veel tijd willen besteden aan het kookproces
 • studenten die huisgemaakte maaltijden missen, maar te druk zijn met studeren en hun sociale leven (in dit artikel lees je meer over deze groepen)

Om je een beter beeld te geven van de typische consument die door maaltijdbox-services getarget wordt, heb ik een persona gecreëerd: Linda Bakker.

Even voorstellen: Linda Bakker

Linda is een young professional, woont in Amsterdam Zuidas en heeft net een nieuwe baan gekregen als Business Developer bij ABN AMRO. Ze woont samen met haar partner in een modern appartement vlakbij het kantoor waar ze werkt. Ze heeft vaak drukke werkdagen en wil graag relaxen als ze thuis is. Linda houdt niet van alle moeite die ze moet steken in het voorbereiden, plannen, inkopen en uiteindelijk koken van een maaltijd. Ze is gefrustreerd door de tijd die erin gaat zitten en weet vaak niet wat ze moet koken. Daarom is ze op zoek naar een snelle en makkelijke manier om tóch een gezonde maaltijd op tafel te zetten. Een maaltijdbox van Hello Fresh of vergelijkbare bedrijven halen het giswerk uit het plannen en maken van haar avondeten.

Zoals hieronder zichtbaar is, zou Linda kunnen kiezen voor Hello Fresh, Marleen kookt of Marley Spoon. Het is ook te zien dat Linda het liefste bij deze services terechtkomt via online- en socialmedia-advertenties of aanbevelingen van anderen.

pre-COVID-19 persona

Pre-COVID-19 persona

Linda Bakkers customer journey

Linda volgt de ‘feel-do-think’ methode:

 • Ze voelt zich moe en wil na haar drukke werkdag niet te veel tijd besteden aan het plannen, inkopen en koken van maaltijden
 • De ‘do’ komt daarna, omdat ze hoort over services zoals Hello Fresh, en ze gaat hiervandaan maaltijdboxen bestellen
 • Nadat ze de service heeft uitgeprobeerd, denkt ze erover na. Ze bedenkt zich dat het een handige service is, waardoor ze meer tijd heeft om na haar werk te relaxen. Ze hoeft zich minder zorgen te maken over wat ze gaat koken.

Linda zal dus Hello Fresh aan haar vrienden en familie aanbevelen en de service blijven gebruiken. In haar customer journey is te zien hoe ze zich aan het begin van de journey moe voelt, maar haar humeur beurt op na haar ervaring met de maaltijdbox-service.

de klantreis van Linda

De klantreis van Linda

Het langetermijneffect op maaltijdbox-services

Corona heeft een grote impact gehad op maaltijdbox-services: restaurants waren gesloten, mensen ontweken de supermarkt… Maar is deze impact blijvend?

Als de crisis voorbij is, zal er veel zijn veranderd. Bepaalde gedragspatronen die consumenten tijdens de coronatijd hebben opgedaan zullen op de lange termijn blijven. Hierbij komt dat ze een impact zullen hebben op de wereldwijde economie en vele industrieën. In het bijzonder ná de crisis zullen maaltijdbox-services een uitkomst bieden voor consumenten die zich meer bewust zijn geworden van hun gezondheid en die nog even drukbezochte plekken als de supermarkten willen mijden. De services zijn bijzonder voordelig omdat consumentengedrag en behoeftes verwacht worden te veranderen, met een grotere behoefte aan contactloos betalen en bezorgen om besmetting met het virus te voorkomen.

Bedrijven kunnen hierop inspelen met een nieuw consument-persona: de bezorgde consument die openbare plekken zoals de supermarkt wil vermijden. Maaltijdbox-services kunnen zo winst maken op de nieuwe target-groep, die hieronder wordt getoond.

Om een beetje een beeld te geven over de typische klant ná corona, heb ik nog een persona gecreëerd: Jan Verstraten.

Post-corona persona: Jan Verstraten

Jan werkt als financieel analist bij Philips. Hij werkt de helft van de week thuis vanuit zijn nieuwe appartement in Amsterdam Zuid. Hoewel er al een tijdje geen nieuwe coronagevallen bij zijn gekomen, probeert Jan zo veel mogelijk openbare plekken te vermijden. Voor de pandemie at hij veel bij restaurants. Toen de crisis erger werd en restaurants sloten, was Jan geïrriteerd door het risico dat hij liep om besmet te raken als hij naar de supermarkt moest.

Tijdens de pandemie ontdekte hij maaltijdbox-services. Hij heeft de services uitgeprobeerd en het contactloos betalen en bezorgen beviel hem. De recepten waren makkelijk te volgen en de maaltijden heerlijk. Omdat hij zo’n positieve ervaring heeft gehad, blijft hij de service gebruiken ná de lockdown.

Post-COVID-19 persona

Post-COVID-19 persona

De customer journey van Jan Verstraten

Ook Jan volgt de ‘think-do-feel’ benadering. Tijdens de crisis dacht hij na over alternatieven voor de supermarkt, omdat hij bang was om besmet te raken. Toen bestelde hij een maaltijdbox van Hello Fresh. Nadat hij de maaltijd had ontvangen en bereid, was hij om. Hij was overgehaald door de contactloze betaling en bezorging, en daarnaast vond hij de verse ingrediënten en goede smaak fijn. Jan blijft de service gebruiken als de crisis voorbij is en raadt dit ook aan bij familie en vrienden.

De klantreis, die hieronder te zien is, laat de contactpunten en gelinkte emoties van Jan zien. In het begin maakt Jan zich zorgen om besmet te raken, waardoor hij een slecht humeur heeft. Daarna ervaart hij het gemak van een maaltijdbox van Hello Fresh. Hij kan nu zijn maaltijd thuis laten bezorgen zonder zich zorgen te maken om het virus. Zelfs nadat de crisis voorbij is, is het veiliger om dit patroon aan te houden, dus hij blijft bestellen. Hoewel restaurants weer open zullen gaan, wil Jan zijn gezondheid niet op het spel zetten.

De klantreis van Jan

De klantreis van Jan

Een vergelijking van het waardekompas (vóór en ná corona)

De waardekompassen die je hieronder ziet, illustreren de waarden waaraan maaltijdbox-services op twee verschillende tijdstippen het grootste belang hechten. Het linker-waardekompas vertegenwoordigt de waarden van de bedrijven vóór de corona-uitbraak. Bedrijven die maaltijdboxen bezorgen hebben de meeste nadruk gelegd op waarden zoals:

 • functionaliteit
 • prestatie
 • sociale verantwoordelijkheid

Dit kan worden verklaard door hun doelsegmenten – ouders, (young) professionals en studenten – en hun doelstellingen. Zoals het terugdringen van afval en het verstrekken van eenvoudig te volgen recepten en de benodigde ingrediënten aan hun klanten.

Aangezien sociale verantwoordelijkheid rekening houdt met milieuwaarden, wordt het beschouwd als een belangrijke waarde voor maaltijdbox-services, omdat zij klanten proberen te helpen afval te besparen.

Het rechter-waardekompas vertegenwoordigt de waarden van maaltijdbox-services ná de corona-uitbraak. De waarden waar deze bedrijven naar verwachting de meeste nadruk op leggen zijn:

 • veiligheid
 • maatschappelijke verantwoordelijkheid
 • zorg en genegenheid

Dit kan worden verklaard door het feit dat van consumenten wordt verwacht dat ze meer gezondheidsbewust worden en op hun hoede zijn om naar drukbezochte plekken te gaan. Daarom blijven ze liever thuis eten om niet het risico te lopen besmet te raken met het virus. Maaltijdbox-services wordt aanbevolen om zich aan te passen aan die veranderingen in consumentengedrag en -houding door hun waarden en doelstellingen aan te passen. Hierdoor kunnen ze aantrekkelijk blijven voor het nieuwe opkomende klantsegment.

waardecompassen voor en na COVID-19

Waardecompassen voor en na COVID-19

De voorspelde toename van de vraag naar maaltijdbox-services

De verwachting is dat consumenten waarschijnlijk meer zullen uitgeven aan voedselbezorging, bereid voedsel en boodschappen dan voor de pandemie. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door financiële spanningen en aanhoudende zorgen over eten op drukke plekken. Aangezien consumenten waarschijnlijk de voorkeur blijven geven aan thuis eten, kan dit een aanwijzing zijn dat de vraag naar bezorgdiensten voor maaltijdpakketten ten minste een tijdje zal toenemen nadat de pandemie tot zijn einde is gekomen.

De onderstaande afbeelding laat de versnelde verschuiving zien naar de bezorging van boodschappen en levensmiddelen, die na de coronacrisis zou kunnen aanhouden. Het diagram toont de verandering in uitgavenvoorkeur (netto-intentie) van Chinese burgers en vergelijkt twee scenario’s: tijdens versus vóór corona, en tijdens versus ná corona.

Aangezien de maaltijdbox-services vergelijkbaar zijn met kant-en-klaar voedsel van supermarkten, kan worden voorspeld dat deze diensten na de pandemie ook een opwaartse trend zullen zien, aangezien de vraag naar kant-en-klaar voedsel naar verwachting zal toenemen met een netto-intentie van 27.

 

Versnelde shift naar boodschappen- en maaltijdbezorging na de crisis

Versnelde shift naar boodschappen- en maaltijdbezorging na de crisis

Wat zijn de belangrijkste punten om mee te nemen?

Aangezien van klanten wordt verwacht dat ze in deze onvoorspelbare tijden veranderen, moeten bedrijven meer aandacht besteden aan de behoeften van hun klanten en zich naar die veranderingen aanpassen. Niet alleen maaltijdbox-services hebben te maken met de verandering in consumentengedrag en de vraag naar hun services. Ook vergelijkbare industrieën zoals afhaalmaaltijden, kant-en-klaarmaaltijden van supermarkten of bezorging van eten worden geadviseerd om voorzichtig te zijn met de behoeften van hun klanten, die mogelijk zijn veranderd tijdens de crisis.

Ik schreef dit artikel naar aanleiding van het vak ‘Consumer Branding’ dat door Erik Kostelijk (Associate Professor Marketing) wordt gegeven.


Source: Frankwatching
Hoe de lockdown klantreizen blijvend heeft veranderd

Cookies voor beginners: alles wat je moet weten

“Schrijf jij eens een artikel over cookies,” droeg mijn baas mij op bij de maandagochtendkoffie. Ik keek hem vertwijfeld aan en antwoordde: “Ik ben een copywriter. Ik begrijp helemaal niets van cookies.” Waarop hij zei: “Daarom ben jij zo perfect voor de klus. Niemand snapt cookies. Wanneer jij er als leek onderzoek naar doet slaag je er misschien in om deze materie begrijpelijk te maken.”

Hij nipte vervolgens nog eens aan zijn koffie, knikte bevestigend (niet naar mij maar naar zichzelf) en keerde met een tevreden gezicht terug naar zijn kantoor.

En ik? Ik prevelde tegen de koffiemachine: “Maar ik weet echt helemaal niets over cookies.”

Cookies

Wat zijn cookies? (Als je het mij vraagt)

Wat weet ik hier eigenlijk al over? Dit zijn de dingen die mij te binnen schieten:

 1. Cookies zijn onzichtbare bestandjes die op je computer worden geïnstalleerd wanneer je een website bezoekt.
 2. Deze bestanden zorgen ervoor dat jouw ervaring op de site beter wordt. Jouw gegevens staan bijvoorbeeld al ingevuld in een contactformulier en je ziet advertenties van producten die jij leuk vindt.
 3. Cookies zorgen er ook voor dat de website-eigenaar meer geld aan jou kan verdienen. Niet alleen omdat de eerder genoemde advertenties doelgerichter zijn, maar ook omdat hij jou op latere momenten met re-marketing kan bestoken. (Niet bekend met de term re-marketing? Stel: je bezoekt de website russischebruiden.com. Puur hypothetisch, hè. Nog een week lang verschijnen er op talloze ongerelateerde sites advertenties van russischebruiden.com. Dát is re-marketing.)
 4. Cookies zijn omgeven door nogal wat Europese wetten. In december 2019 werd in België de eerste boete uitgedeeld aan een site die zijn cookievermelding niet op orde had.

Mwah, niet slecht. Blijkbaar weet ik er toch wel iets over. Ik ben er echter zeker van dat mijn meer technisch onderlegde collega’s diepgang kunnen geven aan het onderwerp. Tijd om eens rond te vragen.

Wat zijn cookies? (Als je het een wizzkid vraagt)

Allereerst begaf ik mij naar mijn collega Hannelore, een programmeur met een brein dat in binaire getallen denkt. Dit is haar antwoord op de vraag wat een cookie volgens haar is:

Cookies betreffen het via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker.

“Hannelore, je klinkt als een wetboek,” zei ik. Alsof ik de grootste dwaas op aarde ben antwoordde ze: “Dat is de tekst uit het wetboek.”

Ik vroeg haar wat verstaan wordt onder ‘randapparatuur’. Ik verkeerde in de veronderstelling dat cookies alleen op computers van toepassing zijn. Is er meer? Zuchtend zei ze: “Ook andere apparaten met een vergelijkbare functionaliteit, zoals smart-tv’s, telefoons, tablets en spelcomputers, gebruiken cookies of bestanden die daarop lijken.”

Ah. Zo zo.

Ik bedankte Hannelore voor de uitleg en wendde mij tot mijn collega Raf, een front-end developer. Misschien praat hij meer als een, eh… mens.

Dit is Raf aan het woord:

Wat wel grappig is, is dat cookies niet optimaal werken op mobiele apparaten. Apps op smartphones werken technisch anders dan webbrowsers. De Mobiele advertentie-ID is het meest gebruikte alternatief op de GSM. Het doel is echter hetzelfde als bij de traditionele cookies. Daarom worden ze onder de algemene noemer van cookies geplaatst.

Mijn respons: “Grappig inderdaad.” Voordat Raf verder ging met zijn werkzaamheden waar ik niets van begrijp, zei hij: “Ik zal je een lijst mailen met alle soorten cookies. Misschien heb je daar iets aan.”

Een lijst van alle soorten? Chocolate chip, macaron, sprits, stroopwafel?

Nope.

Cookies

Wat voor soorten cookies zijn er?

Het hoeft misschien niet gezegd te worden, maar de lijst van Raf was de natte droom van een nerd. Oftewel: ik begreep er niets van.

Maar mijn missie heeft zich in mijn hoofd genesteld: ik wil cookies begrijpen. Met veel opzoekwerk heb ik de lijst ontcijferd. Ik presenteer je met gepaste trots het resultaat.

1. Noodzakelijke cookies

Dit is essentieel voor het goed functioneren van de website. Deze categorie bevat alleen cookies die basisfuncties en beveiligingsfuncties van de website garanderen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op. Da’s fijn.

2. Analytische cookies

Analytische cookies zorgen ervoor dat het bezoek op de website voor de website-eigenaar inzichtelijk wordt gemaakt door het gedrag van bezoekers en hun herkomst te analyseren. Ze worden gebruikt om de prestatie van een website te meten en deze te optimaliseren. De site-eigenaar kan achterhalen welke informatie bezoekers nuttig of juist overbodig vinden.

Analytische cookies houden bijvoorbeeld bij hoe vaak een website wordt bezocht of hoe vaak een blogartikel wordt gelezen. Ze kunnen ook bijhouden vanuit welke regio de websitebezoekers voornamelijk komen, en of de mobiele versie van de website populairder is dan de desktopversie.

3. Functionele cookies

Functionele cookies zorgen voor een optimale gebruikerservaring van de website. Ze worden onder andere gebruikt voor het geautomatiseerd invullen van formulieren en voor het goed laten werken van de chatfunctie en de winkelwagen. Ze onthouden dat je als gebruiker ingelogd bent of items in de winkelwagen hebt geplaatst. Bij een meertalige website kan de taalvoorkeur of landvoorkeur van de bezoeker onthouden worden.

4. Trackingcookies

Met trackingcookies wordt er een profiel van de websitebezoeker opgebouwd. Zo kan er bijvoorbeeld een aangepaste versie van de website getoond worden. Deze cookies volgen het surfgedrag van de bezoeker, waardoor hij zelfs tijdens het surfen op andere websites gepersonaliseerde aanbiedingen of advertenties kan ontvangen. Zo kan het voorkomen dat hij een eerder bekeken webshop-artikel (of catalogusbruid) opnieuw ziet verschijnen op andere websites.

Overigens…

…worden sommige van deze cookies geplaatst door de website die je bezoekt, terwijl andere geplaatst worden door externe partijen (adverteerders, newsfeeds, plug-ins). In het eerste geval spreken we over first-party cookies, in het tweede over third-party cookies.

Ik zat overigens fout met mijn aanname dat cookies altijd kleine bestandjes zijn die op de computer van de gebruiker worden geïnstalleerd. Dit was het inderdaad twintig jaar geleden, maar inmiddels is het begrip ‘cookie’ verruimd. De wet spreekt over:

…via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker.

Interessant weetje: er zijn zelfs cookies die ervoor zorgen dat jij kunt instemmen met het wel of niet gebruiken van cookies.

Moeten we bang zijn voor cookies?

Ligt eraan wie je het vraagt. Ik kom op internet massa’s angstige mensen tegen die zeggen dat cookies onze privacy schenden. Dat ze in een koekdoos horen, niet op een computer. Maar is deze angst terecht?

Ik geef toe: als je cookies toestaat die als doel hebben om jouw persoonlijke voorkeuren op te slaan, kun je inderdaad spreken van inbreuk op privacy. Je mag dan inderdaad redeneren: het gaat niemand wat aan dat ik een voorkeur heb voor sportschoenen van Nike, vliegvakanties naar Tunesië en Oost-Europese vrouwen die Natascha en Tatiana heten.

Als het inderdaad voor jou een probleem is dat een website deze informatie vergaart, dan is dat helemaal oké. Geef bij de cookievoorkeuren simpelweg geen toestemming om dergelijke cookies te plaatsen. Ik ken echter ook mensen (ik denk aan mijn lieftallige vriendin) die het prachtig vinden wanneer een website advertenties toont met producten de zij daadwerkelijk leuk vinden.

Zie ik persoonlijk cookies als een inbreuk op mijn privacy? Nee. Maar ik stem ook niet altijd in met alle cookies. Het ligt eraan hoezeer ik zin heb om de rest van de week bestookt te worden met advertenties die gerelateerd zijn aan de website die ik zojuist bezocht heb. Bedenk ook het volgende:

Cookies kunnen alleen gelezen worden door de website die de cookie plaatst.

Een cookie van Nike kan bijvoorbeeld niet óók gebruikt worden door vijfhonderd andere sportmerken. Dat vind ik een geruststelling.

Cookies

Hoe zorg je er als bedrijf voor dat je safe zit?

Ik vermeldde aan het begin van dit artikel een boete die is uitgedeeld aan een Belgische site omdat ze hun cookieverklaring niet op orde hadden. De site heeft €15.000,- moeten betalen. (Ironisch genoeg geeft deze site juridisch advies.)

Jij wil als website-eigenaar echter geen boete betalen, dus je moet ervoor zorgen dat jouw site in orde is. Dit doe je als volgt.

1. Ga na of jouw site wel cookies gebruikt

Niet iedere website gebruikt ze, dus niet iedere site is verplicht om zijn cookies te vermelden.

De kans is echter zeer groot dat jouw site wel degelijk cookies gebruikt. Vraag aan je websitebouwer om ze te inventariseren. Of vraag het een andere wizzkid. Mijn collega Hannelore vertelde mij dat ze WordPress-websites scant met de cookie-scan plug-in ‘GDPR Cookie-toestemming’.

Low-budgettip: je kunt deze plug-in natuurlijk ook zelf aanschaffen en de scan persoonlijk uitvoeren.

2. Vraag uitdrukkelijk om toestemming

Gebruikt jouw site cookies die buiten de categorie ‘noodzakelijke cookies’ vallen? Dan moet de bezoeker bij binnenkomst op de site expliciet om toestemming vragen. In principe hoeft deze toestemming maar één keer gevraagd te worden, tenzij de gebruiker zijn cookies verwijdert of jouw website of webshop zijn cookiebeleid wijzigt.

Ik zeg bewust expliciete toestemming, want (let op!) impliciete toestemming is niet voldoende. Impliciete toestemming houdt in dat je ervan uitgaat dat de gebruiker automatisch toestemt door de site te gebruiken. De gebruiker moet de kans hebben om op een ‘in orde’-knop of ‘akkoord’-knop te klikken. Ook moet de gebruiker de mogelijkheid hebben om per cookiesoort toestemming te geven.

Deze cookiemelding is een voorbeeld van hoe het niet moet:

Slechte cookiemelding

Deze cookiemelding is een voorbeeld van hoe het wel moet:

Goede cookiemelding

Zie je het verschil?

3. Voorzie je site van een cookiebeleid

Je moet niet alleen nadrukkelijk toestemming vragen: ook moet je in de melding een link voorzien naar je cookiebeleid. In dit beleid vertel je welke cookies jouw site gebruikt en waar deze voor dienen. Maak voor dit beleid een aparte pagina aan, waarnaar je ook linkt vanuit de websitefooter.

De volgende zaken moeten vermeld worden in het cookiebeleid:

 • Wie er verantwoordelijk is voor dit cookiebeleid. Je sitebezoekers moeten contact met je kunnen opnemen voor meer informatie. Noem daarom de exacte naam van je organisatie, het volledige adres, het btw-nummer en het telefoonnummer en/of e-mailadres. Beschrijf ook op welke manier je de gegevens verwerkt. Vertel of je ze binnen of buiten je eigen organisaties verwerkt en of je dat anoniem doet. Vermeld dat je maatregelen neemt om de vertrouwelijkheid te beschermen.
 • Wat zijn cookies, welke soorten zijn er en waarvoor dienen ze? Leg kort uit wat cookies zijn en wat ze voor de sitebezoeker betekenen. Vertel vervolgens welke cookiesoorten er zijn en wat de voordelen ervan zijn voor de gebruiker. Begin met het onderscheid te verhelderen tussen first-party cookies en third-party cookies. Splits deze daarna op in noodzakelijke-, analytische-, functionele- en trackingcookies. Je weet wel, dat rijtje dat we eerder besproken hebben.
 • Welke cookies gebruik jij, welk doel hebben ze en hoe lang worden ze bewaard? We hebben het nu niet over cookiecategorieën, maar een opsomming van alle individuele cookies die jouw site mogelijk bij de bezoeker op zijn apparaat plaatst.
 • Leg uit hoe de gebruiker zijn cookies kan verwijderen. Dat kan bijvoorbeeld door de hulpfunctie van je browser te raadplegen.
 • Geef aan wanneer je beleid voor het laatst gewijzigd werd. Als je je beleid wijzigt moet je bovendien opnieuw toestemming vragen aan alle bezoekers.

Veel bedrijven kiezen ervoor om de hun cookiebeleid in te voegen in hun algemene disclaimer- en privacypagina. (Wij hebben dit ook gedaan.) Zo staan alle gegevens over rechten, verantwoordelijkheden en privacy overzichtelijk op één pagina.

Cookies

Alles samengevat

 • Cookies zijn van oorsprong kleine bestanden die op het apparaat worden opgeslagen van degene die een website of webshop bezoekt, maar inmiddels omvat het begrip alle vormen van ‘via een elektronisch communicatienetwerk opslaan van of toegang verkrijgen tot informatie in de randapparatuur van een gebruiker’.
 • Ze zorgen ervoor dat de site een betere gebruikerservaring geeft, en ze stellen de site-eigenaar in staat om een efficiëntere (en dus commercieel sterkere) site te beheren.
 • Een website moet de bezoeker expliciet om toestemming vragen wanneer hij of zij hem voor het eerst bezoekt (al geldt dit alleen wanneer de site gebruik maakt van cookies die niet essentieel zijn voor een normale werking van de site).
 • Een website moet middels een cookiebeleid transparantie bieden: wat zijn cookies, welke soorten zijn er, waarvoor dienen ze, welke verzamelt de site, waarom je dat doet en hoe lang je ze bewaart. Ook geef je uitleg over hoe de bezoeker zijn cookies kan wissen, uitschakelen of aanpassen, en wanneer je je beleid voor het laatst gewijzigd hebt.

Mijn opdracht is voltooid: ik heb cookies inzichtelijk gemaakt. Of ja, dat is mijn hoop.

Is dit alles wat er over cookies te vertellen is? Nee. Tijdens mijn zoekwerk ben ik pagina’s andere interessante (en relevante) info tegengekomen. Een mens moet echter keuzes maken in het leven, en dat heb ik gedaan.

Nu ga ik naar de winkel om een doos koekjes te kopen. Ik heb honger gekregen.


Source: Frankwatching
Cookies voor beginners: alles wat je moet weten